Österlens Ridklubbs Medlemspolicy

Att vara medlem i Österlens Ridklubb innebär att du vill bidra till bästa möjliga kamratskap och trivsel och att du delar värderingar som innebär nolltolerans mot dåligt uppförande i alla sammanhang och att du sätter hästens välbefinnande högt.

Ridklubben har i många sammanhang sett en tydlig koppling mellan gott kamratskap och trivsel på vår anläggning och ute på tävlingsplatser med goda resultat oavsett om man är lektions- eller tävlingsryttare.

Att känna att man utvecklas som hästmänniska och ryttare oavsett på vilken nivå man rider, tävlar, sköter om eller umgås med hästar på är mycket viktigt för ridklubben. På så sätt skapar man en positiv och öppen miljö där alla kan känna sig välkomna.

Vår vision är att alla våra medlemmar har sitt hjärta med och uppträder korrekt när man är i stallet i Borrby, är ute och tävlar för klubben eller representerar klubben i andra sammanhang. För de medlemmar som tävlar tycker vi att detta är viktigt därför vill vi uppmuntra er att stötta i både mot- och medgång och även vara delaktig vid de tillfällen då man får stå bredvid tävlingsbanan.

Mot bakgrund av ovan vill Österlens Ridklubb:

  • Eftersträva ett kamratligt och positivt sätt hos våra medlemmar på vår anläggning och ute på tävlingsbanorna,
  • Hålla alla om ryggen och sätta rid- och tävlingsglädjen i första rummet,
  • Erbjuda alla våra tävlanden, oavsett nivå och gren, uppmuntran och stöd,
  • Värna om öppenhet och god stämning alla sammanhang,
  • Värna om att alla medlemmar på bästa sätt representerar klubbens varumärke när de vistas på anläggningen eller på andra platser,
  • Arbeta för att alla i ett tävlingslag med gott kamratskap och öppet hjärta ska föra sitt lag framåt på bästa sätt,
  • Alltid framhålla hästens väl.

 

 

Borrby februari 2013

Styrelsen för Österlens Ridklubb

Go to top